Polar Bait Suomi

Rekisteri- ja tietosuojaseloste (GDPR)

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE, FISHING TOOLS FINLAND OY 4.5.2018

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR) perusteellaREKISTERINPITÄJÄ

Fishing Tools Finland Oy

Y-tunnus: 2261671-1

rami@polarbait.com

+358 40 713 8677

Fishing Tools Finland Oy
Höstvedentie 315 B

65380 Vaasa

www.polarbait.comREKISTERIN KÄSITTELIJÄT (13 artikla 1 d)

Rami Kahlos
rami@polarbait.com
+358 40 713 8677
Lars Sundholm
lars@polarbait.com
+358 44 55 999 66
Panu Kamila
panu@polarbait.com
+358 40 847 3504REKISTERIN NIMI

Fishing Tools Finland Oy asiakasrekisteri


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilörekisteri on perustettu potentiaalisen asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi (6 artikla, käsittelyn lainmukaisuus, kohta b ja f).


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavat asiakastiedot:

- Nimi

- Osoite

- Sähköpostiosoite

- Puhelinnumero

Rekisteri sisältää seuraavat käyttötiedot:

- Rekisteröitymispäivämäärä


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden ostaessa tuotteita, rekisteröityessä Fishing Tools Finland Oy:n postituslistalle tai osallistuessa Fishing Tools Finland Oy:n kilpailuihin.


TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Fishing Tools Finland Oy:n verkkokauppa ja maksurajapinnat tapahtuvat seuraavien tahojen kautta, joille tietoja luovutetaan, jotta ostaminen olisi mahdollista. Näistä PayPal toimii myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Voit tutustua näiden yritysten tietosuojakäytäntöihin linkkien kautta.

Klarnan tietosuojaseloste

PayPal tietosuojaseloste

MyCashflow rekisteriseloste

MyCashflow tietosuojaseloste


REKISTERISUOJAUKSEN PERIAATTEET

Fishing Tools Finland Oy käsittelee aineistoa pääsääntöisesti sähköisesti. Mahdollisesti ja tilapäisesti tarvittava manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta käyttäen palomuurin sisältävää tietoturvaohjelmaa, sekä vahvoin salasanoin.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sinulla on oikeus pyytää Fishing Tools Finland Oy:ltä pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Ohjeet tästä löydät sivulta www.tietosuoja.fi (13 artikla, 2 b, c, d).
Sinulla on myös oikeus tulla unohdetuksi, eli halutessasi Fishing Tools Finland Oy poistaa tietosi (17 artikla).
Voit käyttää yllä olevia oikeuksia laittamalla viestiä osoitteeseen rami@polarbait.com. Suoritamme toimenpiteet välittömästi, tai viimeistään asetuksen vaatimassa 1 kuukauden määräajassa.


HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja saatetaan säilyttää yleisen edun mukaista arkistointitarkoitusta varten (89 artikla). Tämä mahdollistaa sen, että rekisteröity, joka haluaa tulla unohdetuksi, välttyy vahingossa tapahtuvalta uudelleenkontaktoinnilta, jos rekisteröidyn tiedot tulevat vastaan muussa yhteydessä.